Langkau pautan

POLISI PRIVASI

Dengan mengakses atau menggunakan www.aclaro.io ("Laman Web"), laman web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Aclaro Inc. ("Syarikat", "kami," "kami" atau "kami"), anda bersetuju dengan pengumpulan maklumat, amalan pendedahan dan penggunaan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini . Dasar Privasi ini terpakai kepada semua Perkhidmatan yang disediakan oleh kami dan menetapkan bagaimana kami boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat berhubung dengan pengguna Laman Web.

Kami menggunakan algoritma pembelajaran mesin canggih untuk membantu perniagaan dalam sektor automotif mencipta hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka sekarang dan berpotensi. Untuk mencapai matlamat kami, kami membangunkan penyelesaian AI untuk perniagaan untuk meramalkan tingkah laku pelanggan, keperluan pembelian, pembayaran balik pinjaman dan kelayakan pinjaman. ("Perkhidmatan") Tujuan laman web kami adalah untuk melakukan B2B Marketing, mempunyai kehadiran sosial dan untuk memimpin. Kami menggunakan aktiviti sosial, sejarah pekerjaan, sejarah pembayaran, demografi berpotensi serta pelanggan sedia ada pelanggan kami ("Pelanggan Perniagaan").

Cara kami mengendalikan data pelanggan seperti yang diberikan kepada kami oleh Pelanggan Perniagaan kami dikawal oleh Terma dan Syarat yang berasingan. Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada pelawat Laman Web, Pelanggan Perniagaan, dan mana-mana / semua pengguna lain Laman Web. Dengan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan, anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini, tanpa pengubahsuaian, dan mengakui bacaannya.
Penggunaan Laman Web, termasuk semua bahan yang dibentangkan di sini dan semua Perkhidmatan yang disediakan oleh kami, adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat yang berasingan dan Dasar Privasi yang berikut.

1. Maklumat yang Kami Kumpulkan

1.1 Privasi anda adalah penting kepada kami dan kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kami tidak mengumpulkan lebih banyak maklumat daripada anda daripada kami perlu menyediakan perkhidmatan kami dan melindungi akaun anda.

1.2 Kami boleh memproses kategori data peribadi berikut tentang anda:

1.2.1 Data Komunikasi mungkin termasuk sebarang komunikasi yang anda hantar kepada kami sama ada melalui borang hubungan di Laman Web kami, melalui e-mel, teks, pemesejan media sosial, penyiaran media sosial atau sebarang komunikasi lain yang anda hantar kepada kami. Kami memproses data ini untuk tujuan berkomunikasi dengan anda, untuk menyimpan rekod dan untuk penubuhan, penentuan atau pertahanan tuntutan undang-undang. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam kes ini adalah untuk membalas komunikasi yang dihantar kepada kami, untuk menyimpan rekod dan untuk menubuhkan, mengejar atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

1.2.2 Data Pelanggan boleh termasuk data yang berkaitan dengan pembelian barang dan / atau perkhidmatan seperti nama, tajuk, alamat pengebilan, alamat e-mel alamat penghantaran, nombor telefon, butiran kenalan, butiran pembelian dan butiran kad anda. Kami menggunakan e-mel anda untuk berkomunikasi dengan anda mengenai pesanan anda dan untuk menguruskan hubungan pelanggan kami dengan anda. Apabila anda menghubungi kami melalui mana-mana mod komunikasi seperti yang dinyatakan di sini, alamat e-mel anda boleh ditambah ke senarai mel kami yang anda boleh berhenti berlangganan pada bila-bila masa menggunakan pautan berhenti melanggan dalam setiap e-mel atau dengan menghubungi kami di support@aclaro.io

1.2.3 Data pengguna mungkin termasuk data mengenai cara anda menggunakan Laman Web kami dan mana-mana perkhidmatan dalam talian bersama-sama dengan mana-mana data yang anda siarkan untuk diterbitkan di Laman Web kami atau melalui perkhidmatan dalam talian lain. Kami memproses data ini untuk mengendalikan Laman Web kami dan memastikan kandungan yang relevan diberikan kepada anda, untuk memastikan keselamatan Laman Web kami, untuk mengekalkan sandaran Laman Web dan / atau pangkalan data kami dan untuk membolehkan penerbitan dan pentadbiran Laman Web kami, perkhidmatan dalam talian lain dan perniagaan. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam hal ini membolehkan kami untuk mentadbir laman web kami dan perniagaan kami dengan betul.

1.2.4 Data teknikal mungkin termasuk data mengenai penggunaan laman web dan perkhidmatan dalam talian kami seperti alamat IP anda, data log masuk anda, butiran mengenai penyemak imbas anda, panjang lawatan ke halaman di Laman Web kami, paparan halaman dan laluan navigasi, butiran mengenai bilangan kali yang anda gunakan laman web kami, tetapan zon masa dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web kami. Sumber data ini adalah dari sistem penjejakan analisis kami. Kami memproses data ini untuk menganalisis penggunaan Laman Web kami dan perkhidmatan dalam talian lain, untuk mentadbir dan melindungi perniagaan kami dan Laman Web, untuk menyampaikan kandungan dan iklan laman web yang relevan kepada anda dan untuk memahami keberkesanan iklan kami. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam hal ini adalah untuk membolehkan kami untuk mentadbir laman web kami dan perniagaan kami dengan betul dan untuk mengembangkan perniagaan kami dan untuk menentukan strategi pemasaran kami.

1.2.5 Data Pemasaran boleh memasukkan data mengenai keutamaan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pihak ketiga kami dan pilihan komunikasi anda. Kami memproses data ini untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam promosi kami seperti pertandingan, cabutan hadiah dan hadiah percuma, untuk menyampaikan kandungan dan iklan laman web yang relevan kepada anda dan mengukur atau memahami keberkesanan iklan ini. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam hal ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelanggan menggunakan produk / perkhidmatan kami, mengembangkannya, mengembangkan perniagaan kami dan memutuskan strategi pemasaran kami.

1.3 Kami boleh menggunakan Data Pelanggan, Data Pengguna, Data Teknikal dan Data Pemasaran ("Data") untuk menyampaikan kandungan dan iklan Laman Web yang relevan kepada anda dan untuk mengukur atau memahami keberkesanan iklan yang kami berikan kepada anda. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan yang sah untuk mengembangkan perniagaan kami. Kami juga boleh menggunakan data sedemikian untuk menghantar komunikasi pemasaran lain kepada anda.

2. Persetujuan dan Pengeluarannya

2.1 Apabila anda melawati Laman Web kami, anda memberi kami persetujuan untuk menggunakan Data anda mengikut Dasar Privasi ini. Untuk memberikan anda Perkhidmatan, adalah perlu bagi kami untuk mengumpul semua Data yang relevan dan perlu mengenai anda daripada anda.

2.2 Sekiranya anda berubah fikiran, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk menghubungi anda, untuk pengumpulan berterusan, penggunaan atau pendedahan maklumat anda, pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami di support@aclaro.io

3. Bagaimana Kami Menggunakan dan Proses Data

3.1 Data yang dikumpulkan oleh kami dari anda boleh digunakan untuk memberikan anda Perkhidmatan dan lebih memahami perkhidmatan dan program berkaitan keperluan anda, untuk bersesuaian dengan anda dan membalas soalan anda mengenai perkhidmatan kami.

3.2 Kami tidak akan menyewa atau menjual Data anda kepada orang lain. Kami boleh menyimpan Data di lokasi-lokasi di luar kawalan langsung Syarikat (misalnya, pada pelayan atau pangkalan data yang terletak bersama penyedia hosting).

3.3 Jika anda memberikan sebarang Data kepada kami, anda dianggap telah membenarkan kami mengumpul, menyimpan dan menggunakan data tersebut untuk tujuan berikut:

i. mengesahkan identiti anda;
ii. memberikan anda khidmat pelanggan dan memberi respons kepada pertanyaan, maklum balas, atau pertikaian anda;
iii. membuat pendedahan seperti yang diperlukan untuk mana-mana tujuan di atas atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan dan garis panduan atau berkenaan dengan apa-apa penyiasatan, tuntutan atau tuntutan berpotensi yang dibawa atau terhadap kami;
iv. menyediakan dan menyenggara Perkhidmatan;
v. memberitahu anda tentang perubahan kepada Perkhidmatan kami;

3.4 Kami akan memastikan bahawa:

i. Data yang dikumpulkan dan diproses untuk dan bagi pihak kami oleh mana-mana pihak dikumpulkan dan diproses secara adil dan sah;
ii. Anda sentiasa dimaklumkan sepenuhnya tentang sebab-sebab pengumpulan Data dan diberi butiran mengenai tujuan yang akan digunakan data tersebut;
iii. Data ini hanya dikumpulkan setakat yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diperlukan;
iv. Tiada Data dipegang untuk apa-apa yang lebih lama daripada yang diperlukan memandangkan tujuan yang diperlukan.
v. Apabila kuki atau teknologi yang serupa digunakan dalam talian oleh kami, mereka hendaklah digunakan dengan ketat mengikut undang-undang;
vi. Anda dimaklumkan jika sebarang data yang dihantar oleh anda dalam talian tidak dapat dipadamkan sepenuhnya atas permintaan anda dalam keadaan biasa dan bagaimana untuk meminta bahawa kami menghapuskan salinan lain data itu, di mana ia berada dalam hak anda untuk melakukannya;
vii. Semua Data diadakan secara selamat dan selamat dengan mengambil semua langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data;
viii. Semua data dipindahkan dengan selamat, sama ada ia dihantar secara elektronik atau dalam hard copy.
ix. Anda boleh menggunakan sepenuhnya hak-hak anda dengan mudah dan tanpa halangan.

4. Pendedahan Data

4.1 Kami tidak akan dapat menyimpan Data anda secara peribadi sebagai tindak balas kepada proses undang-undang iaitu, perintah mahkamah atau sepina, permintaan agensi penguatkuasaan undang-undang. Jika, pada pandangan kami, dianggap wajar untuk menyiasat, menghalang, atau mengambil tindakan terhadap aktiviti haram, penipuan yang disyaki, situasi yang melibatkan potensi ancaman kepada keselamatan fizikal seseorang, pelanggaran syarat penggunaan kami, atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang , kami mungkin terpaksa mendedahkan Data dan Data Peribadi. Selain itu, dalam kes pengambilalihan, penggabungan atau pengambilalihan, kami berhak untuk memindahkan data anda ke platform baru.

4.2 Kami mungkin mendedahkan Data dengan kepercayaan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

x. mematuhi kewajipan undang-undang
xi. melindungi dan mempertahankan hak atau harta kita
xii. mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin dilakukan
xiii. melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
xiv. melindungi terhadap liabiliti undang-undang

4.3 Sekiranya perlu, kami juga boleh mendedahkan dan memindahkan Data anda kepada penasihat profesional kami, agensi penguatkuasa undang-undang, penanggung insurans, kerajaan dan organisasi kawal selia dan lain-lain.

5. Penyimpanan Data

5.1 Data anda boleh disimpan dan diproses di pelayan di Amerika Syarikat, Eropah, atau mana-mana negara lain di mana Laman Web atau anak syarikatnya, sekutu atau penyedia perkhidmatan mengekalkan kemudahan.

5.2 Laman Web boleh memindahkan Data kepada entiti gabungan, atau pihak ketiga yang lain merentasi sempadan dan dari negara atau bidang kuasa anda ke negara atau bidang kuasa lain di seluruh dunia. Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

5.3 Kami akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan selaras dengan Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi di tempat termasuk keselamatan anda data dan maklumat peribadi lain.

5.4 Kami hanya akan menyimpan Data anda sebaik-baiknya selama 7 tahun atau selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan untuk, termasuk untuk tujuan memuaskan mana-mana undang-undang, lihat bahagian mengenai keperluan insurans dan keperluan pelaporan. Apabila menentukan masa yang betul adalah untuk memastikan Data untuk kita melihat amaun, sifat dan kepekaan, potensi risiko membahayakan penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan, tujuan pemprosesan, jika ini dapat dicapai dengan cara lain dan keperluan undang-undang.

6. Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Anda

6.1 Kami menyimpan semua Data yang dikemukakan oleh anda melalui Laman Web di pangkalan data yang selamat.

6.2 Kami bimbang untuk melindungi privasi dan data anda, tetapi kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan mana-mana data yang anda hantar atau menjamin bahawa Data anda tidak boleh diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan oleh pelanggaran mana-mana fizikal standard industri kami, perlindungan teknikal atau pengurusan.

6.3 Tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah elektronik Oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai keselamatan Laman Web kami, anda boleh menghubungi kami di support@aclaro.io

6.4 Sebarang data yang dibekalkan oleh anda akan disimpan oleh kami dan akan dapat diakses oleh pekerja kami, mana-mana penyedia perkhidmatan yang kami sertai dan pihak ketiga.

7. Hak Pengguna

7.1 Anda boleh menggunakan hak tertentu mengenai Data anda yang diproses oleh kami. Khususnya, anda mempunyai hak untuk melakukan yang berikut:

7.1.1 Mengeluarkan persetujuan pada bila-bila masa. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan di mana anda telah memberikan persetujuan anda kepada pemprosesan Data anda sebelum ini.

7.1.2 Objek kepada pemprosesan Data. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data anda jika pemprosesan dijalankan secara sah selain daripada persetujuan.

7.1.3 Akses kepada Data. Anda mempunyai hak untuk belajar jika Data sedang diproses oleh kami, mendapatkan pendedahan mengenai aspek tertentu pemprosesan dan mendapatkan salinan Data yang menjalani pemprosesan.

7.1.4 Sahkan dan cari pembetulan. Anda mempunyai hak untuk mengesahkan ketepatan Data Peribadi anda dan yang lain dan meminta ia dikemas kini atau diperbetulkan.

7.1.5 Hadkan pemprosesan Data anda. Anda mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk menyekat pemprosesan Data. Dalam kes ini, kami tidak akan memproses Data anda untuk sebarang tujuan selain daripada menyimpannya.

7.1.6 Adakah Data dipadam atau dialih keluar. Anda mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk memadamkan Data daripada kami. '

7.2 Anda boleh memulakan permintaan dengan kami di support@aclaro.io untuk melaksanakan mana-mana hak yang disebut di atas. Kami akan mengkaji semula permintaan anda dan, menurut budi bicara kami sendiri, menghormati permintaan anda, jika dianggap perlu oleh kami, dalam masa yang munasabah.

8. Pematuhan dengan GDPR

8.1 Bagi pengguna yang berpangkalan di Kesatuan Eropah (EU), Laman Web akan membuat segala usaha yang munasabah untuk memastikan ia mematuhi Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR) (EU) 2016/679 seperti yang dinyatakan oleh Kesatuan Eropah mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengekalan Data dari negara anggota Kesatuan Eropah. Laman web hendaklah membuat segala usaha yang munasabah untuk mematuhi kehendak notis, pilihan, pemindahan seterusnya, keselamatan, integriti data, akses dan penguatkuasaan.

9. Kuki

9.1 Laman web ini menggunakan cookies untuk lebih baik pengalaman pengguna semasa melawat Laman Web. Di mana berkenaan laman web ini menggunakan sistem kawalan kuki yang membenarkan pengguna melawat pertama mereka ke Laman Web untuk membenarkan atau tidak membenarkan penggunaan kuki pada komputer / peranti mereka.

9.2 Kuki adalah fail kecil yang disimpan ke komputer atau peranti pemacu keras atau memori komputer mudah alih yang menjejaki, menyimpan dan menyimpan maklumat mengenai interaksi pengguna dan penggunaan Laman Web. Ini membenarkan Laman Web, melalui pelayan untuk menyediakan pengguna dengan pengalaman khusus dalam Laman Web ini.

9.3 Pengguna dinasihatkan bahawa jika mereka ingin menafikan penggunaan dan menyimpan kuki dari laman web ini ke komputer cakera keras mereka, mereka perlu mengambil langkah yang perlu dalam tetapan keselamatan penyemak imbas web mereka untuk menyekat semua kuki dari Laman Web ini dan vendor khidmat luarannya.

9.4 Kami boleh mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik dan menyimpannya dalam fail log. Maklumat ini termasuk alamat protokol Internet (IP), jenis penyemak imbas, penyedia perkhidmatan Internet (ISP), merujuk / keluar halaman, sistem operasi, cap tarikh / masa, dan klik data strim. Kami mungkin menggunakan maklumat ini, yang tidak mengenal pasti pengguna individu, menganalisis trend, untuk mentadbir Laman Web, untuk mengesan pergerakan pengguna di sekitar Laman Web dan untuk mengumpul maklumat demografi mengenai pangkalan pengguna kami secara keseluruhan.

9.5 Kami boleh menjejaki URL merujuk (laman web yang anda tinggalkan sebelum datang ke Laman Web) dan halaman, pautan, dan grafik laman web yang anda lawati. Kami berbuat demikian kerana ia membolehkan kami menilai reputasi dan responsif laman web tertentu dan sebarang program promosi yang mungkin kami jalankan.

10. Pautan Pihak Ketiga

10.1 Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga, pemalam dan aplikasi. Kecuali sebagaimana yang dibincangkan dalam Dasar Privasi ini, dokumen ini hanya membahas penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami kumpulkan dari anda di Laman Web kami. Laman web lain boleh diakses melalui laman web kami melalui pautan atau sebaliknya mempunyai dasar mereka sendiri mengenai privasi. Kami tidak bertanggungjawab terhadap dasar atau amalan privasi pihak ketiga. Apabila anda meninggalkan Laman Web kami, kami menggalakkan anda membaca notis privasi setiap laman web yang anda lawati.

11. Perubahan kepada Kenyataan Privasi ini

11.1 Kami boleh mengubahsuai Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, dan apa-apa perubahan sedemikian akan ditunjukkan di Laman Web dengan versi Dasar Privasi yang dikemaskini dan anda bersetuju untuk terikat pada sebarang perubahan kepada Dasar Privasi versi yang dikemas kini apabila anda menggunakan Laman Web atau perkhidmatannya.

11.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk menyemak semula Laman Web ini dan Polisi ini secara berkala dan menyedari sebarang pengubahsuaian. Kemas kini Dasar ini akan diposkan di halaman ini.

11.3 Juga, kadang-kadang terdapat maklumat di Laman Web yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan perkhidmatan, penetapan harga, ketersediaan, dan pelbagai maklumat lain, dan Laman Web berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan dan untuk menukar atau mengemaskini maklumat pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu.

12. Hubungi kami

12.1 Jika anda mempunyai soalan mengenai Dasar Privasi kami, sila hubungi kami melalui e-mel: legal@aclaro.io